Werkgevers helpdesk

De werkgevershelpdesk van STOER kan u op allerlei manieren van dienst zijn. Bijvoorbeeld wanneer u een vacature heeft en graag in contact wilt komen met mensen die werk zoeken. Er is echter meer.

STOER biedt u via de Werkgevers Helpdesk de mogelijkheid om werkzoekenden te ontmoeten zonder dat u al een specifieke vacature heeft, gewoon omdat u mensen een plek wilt geven. U kunt er ook terecht als u iemand in dienst heeft, waarvoor u bijvoorbeeld extra ondersteuning wenst.

STOER verzorgt de loopbaanbegeleiding voor inwoners van Oude IJsselstreek die inkomensondersteuning ontvangen op grond van de Participatiewet. In die loopbaanbegeleiding staan de wensen, behoeften en talenten van iedere individuele inwoner centraal. STOER werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens iets toevoegt en een waardevol bestaan verdient.

Een  deel  van de inwoners kan op eigen kracht of met een beetje hulp een baan vinden. Soms is er iets meer nodig, zoals een werkgever die het aandurft om iemand een baan te geven. Dit, terwijl op voorhand niet helemaal zeker is dat het een succes wordt.

Wat de situatie ook is, STOER werkt graag met u samen. STOER:

  • biedt ondersteuning als dat nodig is
  • beschikt over relevante informatie
  • kan u in contact brengen met gemotiveerde mensen die uw organisatie kunnen versterken

Ook als het gaat om mensen die al een hele tijd niet hebben gewerkt, ziet STOER mogelijkheden voor een win-win situatie. Bekijk de video hieronder maar eens. Netterden Zand & Grind en medewerker Gonny vertellen over hun ervaringen.

Wilt u als werkgever ook op deze manier maatschappelijk verantwoord ondernemen? Neem contact op met STOER, ervaren begeleiders kunnen u informeren over de mogelijkheden.

 

Afspraak maken

Ik kijk om

Durft u als werkgever de competenties van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal te zetten en een passende werkplek te creëren?

Ga de uitdaging met ons aan! Doe mee met de pilot 'Omkijken naar de arbeidsmarkt' en vind het talent dat voor u werkt.

Nieuwsgierig geworden wat meedoen voor u kan betekenen? Kijk voor meer informatie op de de pagina van omkijken naar de arbeidsmarkt.


Als werkgever weet u mogelijk niet goed waar u moet beginnen als het gaat om aannemen van een medewerker met afstand tot de arbeidsmarkt. STOER kan u begeleiden in dit proces en stelt u voor aan inwoners uit de gemeente Oude IJsselstreek die graag aan de slag willen.

Wij geloven dat er voor u als werkgever en voor onze inwoners die een baan zoeken sprake moet zijn van een win-win situatie.

Het is ons doel om deze optimaal te faciliteren. Er zijn legio mogelijkheden als het gaat om risicobeheersing, coaching en financiële ondersteuning. De werkgevershelpdesk van STOER wordt gevormd door professionals met een flinke dosis ervaring op het gebied van sociale werkgelegenheid. Zij zijn als geen ander in staat om vraag en aanbod op de juiste manier met elkaar te matchen.

Video Netterden Zand & Grind

Bekijk de video op deze pagina maar eens. In deze korte documentaire volgen we Gonny. Na een echtscheiding leek zij, mede door haar leeftijd, geen kans meer te maken op de arbeidsmarkt. Na tien jaar werkloosheid vond zij – onder meer dankzij bemiddeling door de gemeente Oude IJsselstreek – alsnog een baan bij Netterden Zand & Grind B.V. De belangrijkste betrokkenen vertellen over hun ervaringen. 

Wilt u als werkgever maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wil u ons helpen onze droom waar te maken, een bijdrage leveren aan het behalen van onze missie? Consultants van STOER komen graag met u in contact!

Vraag & antwoord voor werkgevers

Het is geweldig als u iedereen in onze gemeente gelijke kansen gunt. In principe neemt u iemand in dienst, zoals u dat normaal gesproken ook zou doen. Dat betekent dat u de loonkosten draagt. Logisch, want u krijgt er een arbeidskracht bij. STOER ondersteunt u en uw medewerker waar nodig. De mate van ondersteuning is afhankelijk van de situatie van uw nieuwe medewerker. Als hij of zij binnen uw bedrijf een passende functie heeft gevonden, bekijken wij wat er nodig is om de werkprestaties van uw medewerker naar een regulier niveau te brengen.

 

Bij STOER beschikken wij over verschillende mogelijkheden om u te compenseren in een eerste periode. Zo is er natuurlijk begeleiding mogelijk voor uw medewerker, maar ook voor u als werkgever. Als er scholing nodig is, dan kunnen wij dat faciliteren. Een financiële compensatie is gedurende een bepaalde periode ook niet uitgesloten. U heeft in ieder geval geen wervingskosten.

 

Het uiteindelijke financiële plaatje is afhankelijk van veel variabelen. De vorm en duur van het arbeidscontract is bijvoorbeeld bepalend. Onze loopbaanbegeleiders maken de investering graag inzichtelijk. Zij kijken samen met u en uw nieuwe medewerker naar een oplossing die voor alle betrokkenen goed werkt.

Als u via STOER een medewerker een functie aanbiedt die past bij zijn of haar ontwikkelpotentieel, dan zijn wij bereid om de kosten van die ontwikkeling (deels) te compenseren.

 

Om een prestatieniveau te bereiken dat past bij de functie waarvoor u de medewerker aanstelt, is het bijvoorbeeld mogelijk om compensatie te ontvangen voor scholing of training. Ook is er loonkostensubsidie en natuurlijk jobcoaching. De mate van ondersteuning die wij aanbieden is afhankelijk van de situatie bij de start van het dienstverband.

 

Met alle betrokkenen maken wij een vergelijk van wat medewerker kan en wat werkgever vraagt. Het verschil daartussen compenseren wij op basis van individueel maatwerk, in de vorm van een investeringsbudget.

 

Wij blijven na de start standaard een halfjaar aanspreekbaar en zorgen voor ondersteuning van de ontwikkeling van uw medewerker. In voorkomende gevallen kan deze ondersteuning langer duren.

Een medewerker aantrekken die al wat langer aan de zijlijn staat, vraagt vooral uw intrinsieke motivatie om iedere mens gelijke kansen te gunnen. Maar ook empathie, soms wat geduld en het vermogen om wat verder vooruit te kijken, dragen actief bij aan een succesvolle plaatsing.

 

In de opstartfase zijn er altijd wel wat uitdagingen. Het is belangrijk dat u daar voorbij kunt kijken. Een arbeidshandicap, vroegtijdig schoolverlaten, een langdurige periode van werkloos zijn, een vluchtelingenstatus en taalbarrière, enzovoort: zaken waar onze inwoners mee te maken hebben (gehad), maar waar in veel gevallen een passende oplossing voor is.

 

Het is een veelgehoorde misvatting dat een persoon die langer aan de zijlijn stond ineens compleet anders functioneert, dan mensen die u al in dienst hebt. Ook met die mensen neemt u hobbels, ervaart en overwint u uitdagingen. Zo groeit u samen toe naar een succesvolle arbeidsrelatie.

 

Als u een medewerker via STOER betrekt, weet u tot op behoorlijke hoogte waar u als werkgever aan toe bent. Aan het oplossen van problemen en uitdagingen hebben wij vaak al met de inwoner gewerkt, met het oog op een overzichtelijke en kansrijke startsituatie.

Onze voorkeur gaat natuurlijk uit naar een duurzame plaatsing bij uw organisatie. Maar als het aanbieden van een arbeidscontract niet past bij uw behoeften als werkgever, dan kunnen wij ook mensen op basis van detachering of als uitzendkracht bij u plaatsen.

 

Deze samenwerkingsvorm heeft in het verleden al vaker geleid tot situaties, waarin uiteindelijk alsnog een reguliere arbeidsrelatie werd bereikt. De werkgeverslasten die horen bij detacheren en uitzenden zijn altijd hoger, dan wanneer u een arbeidscontract aanbiedt. Een eventuele loonkostensubsidie kan wél verrekend worden.

 

Wij detacheren zelf of werken samen met uw huisdetacheerder. Wij kunnen ook uitzendkrachten aanbieden, eventueel in overleg met uw uitzendbureau.

In principe, tenzij er sprake is van detacheren of uitzenden, sluit u zelf een arbeidscontract af met uw nieuwe medewerker. STOER faciliteert, u bent de werkgever. Dat betekent dat u ook zelf de contractduur kan bepalen.

 

Bij STOER beschikken wij over verschillende mogelijkheden om u te compenseren in een eerste periode. Zo is er natuurlijk begeleiding mogelijk voor uw medewerker, maar ook voor u als werkgever. Als er scholing nodig is, dan kunnen wij dat faciliteren. Een financiële compensatie is gedurende een bepaalde periode ook niet uitgesloten.

 

Het uiteindelijke financiële plaatje is afhankelijk van veel variabelen. De vorm en duur van het arbeidscontract is bijvoorbeeld bepalend. Onze loopbaanbegeleiders maken het graag inzichtelijk en kijken samen met u en uw nieuwe medewerker naar een oplossing die voor alle betrokkenen goed werkt.

In principe begeleiden wij uw medewerker gedurende een periode van 6 maanden. Dat wil niet altijd zeggen dat onze loopbaanbegeleider daarna geheel van het toneel verdwijnt.

 

Op een bepaald moment schalen wij de begeleiding in overleg af om te bekijken of de situatie zichzelf kan onderhouden. We blijven in die periode altijd aanspreekbaar om te doen wat er nodig is.

 

Ons doel is om de arbeidsrelatie tussen u en uw medewerker zoveel mogelijk naar een normaal, gemiddeld niveau te tillen.

Het is natuurlijk spijtig als blijkt dat u of uw organisatie en de medewerker toch niet bij elkaar passen. Hoe u tot een eventueel einde van de samenwerking komt, is afhankelijk van de gekozen contractvorm. Is er sprake van detachering of uitzenden, dan kunt u de samenwerking op ieder moment stopzetten, met in achtneming van de overeengekomen afspraken.

 

In ieder ander geval, waarbij er dus sprake is van een regulier arbeidscontract, gelden de wettelijke regels, zoals deze gelden voor alle reguliere arbeidscontracten in uw organisatie.

Als u iemand in dienst neemt, bent u zelf risicodrager voor verzuim. De verantwoordelijkheid vanuit de wet poortwachter ligt bij u als werkgever. Er is een uitzondering mogelijk.

 

Heeft uw medewerker namelijk een vastgestelde arbeidshandicap, dan is er de zogenaamde No Risk Polis. Deze dekt de risico’s van verzuim voor u als werkgever af.

 

In principe zijn mensen die via STOER bij u komen werken niet vatbaarder voor verzuim dan andere mensen die u in dienst hebt. Goede begeleiding door onze loopbaanbegeleiders helpt daarnaast extra bij het voorkomen van verzuim.

Als u een tekort aan arbeidskrachten ervaart: pel het werk dat mensen in uw organisatie doen – qua niveau – eens af: moeten uw reguliere medewerkers alles zelf doen; of kan iemand anders een eenvoudiger deel van het werk gemakkelijk overnemen? Zie daar de mogelijkheden. Zo zet je mensen in hun kracht en is het werk aan het einde van de dag gedaan.

 

Via het WSPA zijn kandidaten beschikbaar die er (vrijwel) direct klaar voor zijn om de mouwen op te stropen. Ook is het mogelijk dat u een kandidaat via STOER betrekt. Dan is er vaak eerst wat extra begeleiding nodig. Wij zorgen daarvoor en faciliteren verder wat nodig is. Bijvoorbeeld scholing en/of een aanpassing van de werkplek.

 

Alles wat wij bij STOER doen, is erop gericht om samen met u en uw medewerker toe te werken naar een succesvolle, duurzame arbeidsrelatie. Een win-win situatie dus.

Wat mooi dat u als werkgever overweegt om iedereen in onze gemeente gelijke kansen te gunnen op de arbeidsmarkt. Wij willen graag benadrukken dat u er in de gemeente Oude IJsselstreek nooit alleen voor staat.

 

Als u dat wenst, is het mogelijk om als werkgever of als HR-functionaris gecoacht of getraind te worden. Op deze manier leert u hoe u al het goede van sociaal werkgeverschap een vaste plek geeft in uw organisatie. Ook werken wij aan de samenstelling van een groep van collega-werkgevers die hun ervaringen rondom sociaal werkgeverschap met u kunnen delen.

 

Maak eens een afspraak met een accountmanager van STOER. Op die manier kunt u al uw vragen stellen en krijgt u inzicht in de weg die u als werkgever aflegt om te komen tot een succesvolle implementatie.

Wij adviseren u om met uw medewerker het gesprek aan te gaan over de schulden. Stel hem of haar gerust en geef in het gesprek aan dat schulden hebben niets is om je voor te schamen.

 

U kunt uw medewerker laten weten dat STOER in de gemeente Oude IJsselstreek hulp biedt bij schulden. Op de pagina schuldhulpverlening lezen u en uw medewerker meer over wat er mogelijk is. Ook treft u er meer antwoorden op veel gestelde vragen.

 

Het is beter als uw medewerker zelf een eerste stap zet en onze hulp vraagt. Tijdens een kosteloos adviesgesprek luisteren wij naar zijn of haar verhaal. Daarna gaan wij samen met uw medewerker (en mogelijk ook in overleg met u) op zoek naar een oplossing voor de schulden.

 

Wil uw medewerker niet zelf de eerste stap zetten in de richting van een hulpvraag? Neem dan als werkgever contact op met STOER via (0315) 553 553. Onze schuldhulpverleners kunnen dan eventueel uw medewerker benaderen om ondersteuning aan te bieden.

Medewerkers die bij u een deeltijdbaan hebben én inkomensondersteuning ontvangen kunnen niet altijd goed uit de voeten met de verschillende betaalmomenten. U betaalt salaris en de gemeente vult het inkomen op een ander moment in de maand aan. De gemeente wil in deeltijd werken financieel overzichtelijker voor inwoners maken en doet een proef met Surplus. Meer informatie over Surplus, wat dat is en hoe u hier als werkgever een bijdrage aan kunt leveren.

Nieuws

Nieuwtje 1

Hier komt een nieuwsitem, blog of agenda item.

21-11-2020

Agenda 2

Praesent venenatis leo vel felis vulputate, eu lacinia elit euismod. Phasellus ipsum mauris, commodo nec pulvinar ullamcorper, vulputate at neque. Ut ultricies dignissim metus sit amet dictum. Quisque a lacinia nunc. Integer eget auctor elit. Vivamus sit amet sapien in tellus egestas tristique. In hac habitasse platea dictumst. Sed nisl nunc, eleifend ac tempor in, aliquet eget tellus. Nunc felis mi, elementum in suscipit id, maximus a est. Aenean ultricies augue sed nunc tristique vestibulum.

21-11-2020

Agenda 3

Praesent venenatis leo vel felis vulputate, eu lacinia elit euismod. Phasellus ipsum mauris, commodo nec pulvinar ullamcorper, vulputate at neque. Ut ultricies dignissim metus sit amet dictum. Quisque a lacinia nunc. Integer eget auctor elit. Vivamus sit amet sapien in tellus egestas tristique. In hac habitasse platea dictumst. Sed nisl nunc, eleifend ac tempor in, aliquet eget tellus. Nunc felis mi, elementum in suscipit id, maximus a est. Aenean ultricies augue sed nunc tristique vestibulum.

21-11-2020
Naar boven