Inburgeren in Oude IJsselstreek

Sinds 1 januari 2022 geldt de nieuwe wet inburgering. Het doel van deze wet is dat alle inburgeraars snel en goed meedoen aan het Nederlandse leven. Het liefst via betaald werk. Voor inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek biedt STOER ondersteuning bij het inburgeren.

Afspraak maken Of bel naar (0315) 553 553
Animatievideo Inburgeren

Deze animatievideo maakt duidelijk welke stappen inburgeraars doorlopen. Beschikbaar in 9 talen, Nederlands, Engels, Spaans, Farsi, Tigrinya, Somalisch, Arabisch, Dari en Pashto.

Nederlands

Engels

Spaans

Farsi

Tigrinya

Somalisch

Arabisch

Dari

Pashto

Vraag en antwoord Inburgering

Of u bij langdurig verblijf in Nederland moet inburgeren, hangt onder meer af van uw nationaliteit. U hoeft niet in te burgeren als u de nationaliteit heeft van een land uit de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Ook hoeft u niet in te burgeren als u:

  • jonger bent dan 18 jaar,
  • ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
  • Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal heeft
  • of tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk.

In alle andere gevallen gaat u inburgeren. U krijgt hierover automatisch een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

U heeft een brief gekregen van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Als u op of na 1 januari 2022 moet beginnen met inburgeren dan geldt de nieuwe wet inburgering voor u.

Moest u beginnen met inburgeren op 1 januari 2022 of later? Dan nodigt een loopbaanbegeleider van STOER u namens de gemeente Oude IJsselstreek uit voor één of meer gesprekken. U maakt ook een toets: de Leerbaarheidstoets. De gesprekken en de toets noemen we de brede intake.

Na de brede intake maakt uw loopbaanbegeleider samen met u een persoonlijk plan. Dat heet het plan inburgering en participatie (PIP). In dit plan staat wat u moet doen om in te burgeren. Er staat ook in of u examen moet doen. En wat voor examen.

U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.

Ja dat is zo, maar ook dan krijgt u ondersteuning bij uw inburgering. Samen bepalen wij uw leerroute, u kunt u zelf de cursus en school kiezen. U betaalt de cursus en het examen zelf. Hiervoor kunt u geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat het niet verplicht is, maar dat u het zelf wilt. Bijvoorbeeld om te naturaliseren of een sterkere verblijfsvergunning aan te vragen.

Als u een cursus wilt doen, kunt u geld lenen als uit de EU/EER, Zwitserland of Turkije komt. Bent u klaar, dan moet u de lening terugbetalen met rente. U vraagt de lening aan via Mijn Inburgering op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Naar boven