Over STOER

STOER is per 1 januari 2021 opgericht door de gemeente Oude IJsselstreek. Bij STOER zijn verschillende mensen werkzaam. Zij zijn er voor u. 

Stoer voert de Participatiewet uit in de gemeente Oude IJsselstreek. Dat betekent dat STOER u kan helpen met uw uitkering en het vinden van werk. STOER luistert vooral naar u. Kijkt samen met u wat er nodig is om ervoor te zorgen dat u mee kunt blijven doen. Ook organiseert STOER activiteiten en ontmoetingen tussen inwoners en werkgevers.

STOER Is er vooral omdat iedereen in de gemeente Oude IJsselstreek een waardevol bestaan verdient. De missie van STOER: een gemeente Oude IJsselstreek, waarin meedoen voor iedereen vanzelfsprekend is. STOER neemt per 1 januari 2021 veel van de taken over van Laborijn.

STOER is ontstaan omdat de gemeente Oude IJsselstreek vindt dat iedereen mee mag doen, liefst via een betaalde baan. STOER zoekt daarvoor naar mogelijkheden, bij voorkeur samen met werkgevers.

Woont u in de gemeente Oude IJsselstreek? Dan gaat u naar STOER als u inkomensondersteuning nodig hebt. STOER helpt u niet alleen met het krijgen van een uitkering. Een loopbaanbegeleider helpt u verder en kijkt samen met u naar uw kansen en mogelijkheden.

Samenwerking

Wilt u graag kennismaken en/of een mogelijke samenwerking bespreken? Dan maken wij graag een afspraak met u. U kunt ons bellen, een e-mail sturen of langskomen op ons kantoor in de DRU in Ulft. Alle contactgegevens vindt u hier.

De samenwerking tussen STOER en maatschappelijke partners kan heel breed zijn. Alles is erop gericht dat inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek de best mogelijke begeleiding krijgen, gericht op meedoen. Als uw organisatie STOER daarbij kan helpen – of andersom – dan komt STOER graag met u in contact.

Inkomensondersteuning

Dat kan een begeleider van STOER samen met u onderzoeken. Hij of zij bekijkt samen met u uw inkomenssituatie. Daarbij let hij of zij ook op of u wel alle toeslagen ontvangt waar u recht op hebt.

Een begeleider van STOER bekijkt graag samen met u uw financiële situatie. Bijvoorbeeld omdat u schulden hebt die ertoe leiden dat u niet rond kunt komen. STOER zoekt samen met u naar een oplossing. Als dat nodig is betrekt uw begeleider daar de juiste instanties bij. Zo kunt u met de nodige hulp werken aan een oplossing.

Het is mogelijk dat u als zelfstandig ondernemer flink terugvalt in uw inkomen door de coronacrisis. Een begeleider van STOER bekijkt samen met u de inkomenssituatie in uw huishouden. Als daar aanleiding toe is kunt u aanspraak maken op de TOZO regeling. Deze voorziet in aanvulling van uw inkomen tot het sociaal minimum. Maak gerust een afspraak. STOER helpt u graag verder.

Als u met uw onderneming in zwaar weer zit, maar deze wel levensvatbaar is, kan de gemeente u mogelijk helpen. Via de Bbz regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) kunt u dan een doorstart maken. Lees hier meer.

De Rijksoverheid geeft op haar website uitleg over alles wat bij de TOZO regeling hoort. U vindt de informatie door te klikken op deze link. Natuurlijk helpt STOER u ook graag persoonlijk verder. Een begeleider van STOER beantwoordt dan al uw vragen.

De Rijksoverheid legt op haar website alles uit rondom de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) U vindt alle informatie op de website van de Rijksoverheid. Natuurlijk helpt een begeleider van STOER u met plezier persoonlijk verder. Maak gerust een afspraak om uw vragen te stellen. Samen bekijkt u wat mogelijk is.

Het onderzoek naar en het vaststellen van het recht op regelingen rondom inkomensondersteuning is op grond van de Participatiewet voorbehouden aan de gemeente. Zodra uw recht op inkomensondersteuning is vastgesteld, volgt een beschikking vanuit de gemeente. Zij zorgt ook voor maandelijkse uitbetaling.

STOER is er om u te begeleiden in het proces en met u vérder te kijken naar uw situatie als de uitkering geregeld is.

TOZO is een gemeentelijke regeling. Mogelijk kunt u ook op een andere manier ondersteuning krijgen van de Rijksoverheid. Tijdens de corona crisis zijn tal van regelingen in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen op verschillende manieren. Mogelijk komt u als zelfstandige voor een van deze steunmaatregelen in aanmerking. Een overzicht vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hiervoor kunt u terecht bij het GIP (Grensinfopunt). Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid over het GIP.

U ontvangt uw inkomen op de laatste werkdag van een maand. Het kan soms 1 of 2 dagen langer duren. Heeft u vragen, bel of mail ons gerust. 

Voor 2021 zijn dit de volgende data:

26 februari

31 maart

30 april

31 mei

30 juni

30 juli

31 augustus

30 september

29 oktober

30 november

31 december

 

Werkgevers helpdesk

Het is belangrijk om te weten dat werkgevers die een inwoner, met voorheen een grote afstand tot de arbeidsmarkt, in dienst namen vaak erg blij zijn met die werknemer. Ook mensen die, door welke omstandigheden dan ook, voor langere tijd niet hebben gewerkt, hebben hun talenten en hun dromen. Zij kunnen veel betekenen voor uw bedrijf.

De eventuele risico's zijn heel goed te overzien en zonder meer beheersbaar. STOER is er niet alleen voor inwoners, maar zeker ook voor werkgevers zoals u. Stoer laat u niet in de steek als het even tegenzit met de geplaatste medewerker. Wilt u meer weten? Een begeleider van STOER praat u graag persoonlijk bij.

placeholder
Naar boven